Gunilla Ivarsson

CV - Gunilla Ivarsson

Nyckelkompetenser:
Jag har stor erfarenhet av att initiera, planera, leda och genomföra projekt på olika nivåer. Att driva attitydfrågor och arbeta processinriktat med t ex värdegrunder, förändringar och arbetsorganisation är jag van vid. Samhällsfrågor, genusfrågor, mångfald/integration, medier/journalistik och Public Service- konceptet är några av de ämnen jag har fördjupade kunskaper inom. Jag är en god kommunikatör, både när det gäller att verka inåt i en organisation och när det gäller att presentera verksamheter utåt. Min långa erfarenhet som programledare i direktsända radioprogram med samhällsinriktning har givit mig en utmärkt bakgrund även när jag fungerar som föreläsare och moderator.Personliga styrkor
Att vara intresserad och nyfiken, att vilja både lyssna och påverka och att vara idérik och energisk, är starka sidor av min personlighet. Ett stort intresse av att möta nya människor och miljöer och att ständigt vara öppen för nya intryck, utan att därför överge alla gamla, tillhör också min personlighet.Arbetslivserfarenhet
2008-
Konsult,föreläsare,moderator i eget företag. Föreläser, leder debatter, erbjuder konsulthjälp främst inom områdena mångfald/jämställdhet, media, förändringsprocesser.

1996-2007
Projektledare jämställdhet/mångfald, programledare, anställd vid Sveriges Radio. Utvecklar, leder och följer upp det programinriktade mångfaldsarbetet inom SR nationellt. Initierar och formaliserar det programinriktade mångfaldsarbetet. Företräder ofta SR utåt i dessa frågor. Arbetar parallellt med olika programledaruppdrag, huvudsakligen direktsända program i P1 och P4 riks (Karlavagnen, Ring P1, Studioett, valvakor) Aktiv som chefsutbildare och inom olika utvärderings- och utvecklingsprojekt

1995
Utbildare Radio 20HUNDRA, Sveriges Radio. Deltar i utveckling och genomförande av ett omfattande utbildningsprojekt om framtidens radio (redaktionellt och tekniskt)

1992-95
Producent/reporter Sveriges Radio Göteborg. Arbetar för P1:s Samhällsredaktion i Stockholm, huvudsakligen baserad i Göteborg

1988-1992
Lokalradiochef, Radio Göteborg.Leder och utvecklar arbetet vid Sveriges Lokalradios station i Göteborg. Personal- budget- och programansvar, ansvarig utgivare.

1985-1988
Biträdande chef, Ekoredaktionen i Stockholm Sveriges radio Ansvarar för redaktionell planering, ansvarar för personalfrågor, löpande journalistisk verksamhet under Eko-chefen. Ekot bestod då av ca 85 medarbetare.

1977-1985
Reporter, producent vid Eko-redaktionen i Stockholm, Sveriges Radio Arbetar huvudsakligen inom områdena arbetsmarknad, ekonomi och inrikespolitik

1973-1977
Reporter Sveriges Radio arbetar inom regionalradio vid SR Göteborg, på regional-TV i Göteborg och Sundsvall, researcher Kvällsöppet tre omgångar från Göteborg

1966-1972
diverse sommar- och extrajobb. Arbetar inom sjukvården (städerska), reklambyrå, konfektionsbutik, delikatessbutik, vikarierande lokalredaktör Smålands dagblad i Lammhult. Ungdomsledare Partille Kommun 1969-74.Utbildning
Höstterminen 2007 läste jag 30 p Globala Genusfrågor vid Museion, Göteborgs universitet. Helfart.

Under 70-talet tog jag enstaka universitetskurser i miljövård och juridik vid sidan av jobbet.

1972 utexaminerades jag från Journalisthögskolan i Göteborg.

Under min tid som anställd vid Sveriges radio genomgick jag en rad interna och externa kurser i bl a journalistik, ledarskap, projektledning och ny teknik.Utlandserfarenhet
Sedan mitten av 90-talet har seminarier och konferenser utomlands ingått i mitt arbete, både som föreläsare, deltagare och medarrangör.

De senaste åtta åren har jag upprepade gånger rest och arbetat i Afrika, Asien, Centralamerika  och USA, bl a  i egenskap av styrelsemedlem i IAWRT – International Association for Women in Radio and Television.Språk
Engelska: Mycket goda kunskaper i både skrift och tal
Franska: Gamla baskunskaper i tal och skrift
Spanska: Baskunskaper (vardagliga sammanhang)Förtroendeuppdrag
Jag har erfarenhet av ledande positioner i nationella och internationella organisationer. Sedan 2003 är jag medlem i den internationella styrelsen för IAWRT (International Association for Women in Radio and TV) Mitt uppdrag är internationell sekreterare med ansvar för information och medlemskontakter. Under min tid på SR var jag medskapare av, och drivande i EON – Equal Oppurtunities Network, ett europeiskt nätverk för mångfaldsaktiva medarbetare och forskare från radio/TV-bolag i Europa.
Fn är jag ledamot i Hiertanämndens stipendiekommitté, ett förtroendeuppdrag från Publicistklubben.
2001-2004 var jag ordförande i Publicistklubbens västra krets. Under min tid som fackligt aktiv på 70- och tidigt 80-tal var jag vice ordförande i SIF-klubben vid SR/SVT, samt personalrepresentant i Riksradions bolagsstyrelse.Referenser Lämnas gärna om så önskasKontaktuppgifter
Gunilla Ivarsson
Andra Långgatan 51
413 27 Göteborg

Telefon: 0706 488580, 031 7017836
Mail:kontakt@gunillaivarsson.se